Jak długo należy przechowywać dokumentację podatkową w firmie?

Przedsiębiorstwa na co dzień produkują szereg dokumentów. Wśród nich znajdują się również te niosące ze sobą skutki podatkowe, na przykład faktury VAT. Jak długo należy je przechowywać? Faktury VAT, faktury korygujące, także w formie elektronicznej, rachunki, dowody wewnętrzne, dokumenty związane z poborem i inkasem podatkowym, dokumenty takie jak księgi podatkowe i rachunkowe – ta cała […]

Continue Reading